Cisterciënzer abdijen

Er werd een kaart uitgegeven die een overzicht geeft van de abdijen die door cisterciënzers bewoond worden en van de voormalige cisterciënzer abdijen waarvan belangrijke gebouwen nog aanwezig zijn.

Cisterciënzer kaart

Deze kaart  is gratis is af te halen bij het Onthaal  Abdijsite Herkenrode. U kunt ze hieronder ook downloaden in PDF formaat